Les escoletes obriran el 15 de juny

13

Els centres municipals de Sa Miranda i Camí Vell, es farà el dilluns 15 de juny i podran acollir un màxim del 50% dels seus alumnes, és a dir 54 infants del total de 108 matriculats.
En aquest sentit la direcció dels centres ha prioritzat l’atenció als nens i nenes de famílies amb dificultats per a la conciliació i altres situacions especials.
Per poder tornar a l’escoleta s’hauran d’aplicar les mesures especials de seguretat i higiene i les educadores hauran de fer ús de la mascareta, en no poder respectar la distància de seguretat de 2 metres amb els infants.
A l’aula de nadons hi haurà un màxim de 4 infants per aula, a les aules d’1-2 anys un
màxim de 6 i a les de 2-3 un màxim de 9. Hi haurà torns per sortir al pati, es fomentaran
les activitats a l’aire lliure i la disminució de la ràtio permetrà fer activitats educatives
adaptades a la nova situació.
L’horari d’obertura serà de 7,30 a 14.30 h, oferint el servei de matinera i menjador. Les
famílies hauran de prendre la temperatura als infants abans de venir al centre; en cas de
tenir 37,5 o més, no podran assistir. Les famílies dels infants que no es reincorporen ara,
comptaran amb l’acompanyament de les educadores com s’ha anat fent els darrers
mesos.