Les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer començaran a principis de 2022

64

El Govern balear, preveu començar a principis del pròxim any les obres d’ampliació de l’Institut Marc Ferrer. Ja es compta amb el projecte bàsic i d’execució d’una reforma que permetrà dotar al centre de 7 noves aules amb un pressupost de 700.000 euros.
Així ho ha manifestat el conseller d’Educació, Martí March, al Parlament Balear en resposta a la pregunta del diputat per Formentera, Antoni Jesús Sanz.
Cal recordar que els pressupostos del govern dels darrers dos anys ja havien habilitat una partida per dur a terme aquesta reforma.
El conseller va manifestar que volen consolidar l’oferta d’FP a l’illa i que això fa necessària aquesta ampliació.
Segons Martí March el projecte s’ha consensuat amb l’equip directiu de l’institut i suposarà l’habilitació de sis noves aules a més d’una setena que servirà de taller.