Les reserves hídriques de Formentera estan al 59%

20

D’aquesta manera han millorat en 13 punts durant el mes de setembre. Aquestes dades posen de manifest que les unitats de demanda de Formentera segueixen a l’escenari de normalitat.

L’estat de les reserves hídriques al conjunt de l’arxipèlag, el mes de setembre, s’ha incrementat un punt respecte del mes anterior i s’ha situat en el 50 % de mitjana. L’increment es registra a tres de les quatre illes: així, Eivissa passa del 40 % al 50 %; Formentera, del 46 % al 59 %; Menorca, del 51 % al 53 %. Finalment, Mallorca es manté en el 50 %, com en el mes anterior. En l’àmbit general, la situació és pitjor que fa un any, quan les reserves hídriques de les illes es trobaven, de mitjana, al 56 %.