L’Escola Oficial d’Idiomes oferirà cursos de català a Formentera

27

L’Escola Oficial d’Idiomes de Formentera, a partir del pròxim curs 2021-2022 implantarà els estudis de Català. A més també ampliarà a un nivell més, els estudis d’italià.
La consellera Raquel Guasch, que va proposar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la implantació d’aquesta formació, ha destacat que “és de justícia que Formentera tengui aquesta oferta formativa que sí que tenen la resta d’illes; i a més ens ofereix una altra via per treure el títol de català a Formentera i avançar en la normalització
lingüística de la nostra llengua”.
Actualment, l’Escola Oficial d’Idiomes de Formentera ofereix els idiomes d’Anglès, des del nivell bàsic A1 fins a l’avançat C1.1, i d’Italià, des del nivell bàsic A1 fins a l’intermedi B2.1.
En aquest moment, un total de 320 alumnes cursen estudis d’idiomes al centre.