L’incivisme torna als contenidors de Formentera

121

En aquests dies de confinament, sembla que a molts ciutadans els ha donat per fer neteja a fons i això s’està notant en els contenidors. Tant és així que el Consell de Formentera ha hagut de fer una crida per recordar a la ciutadania que té l’obligació de separar-los en origen i dipositar-los a l’interior del contenidor.

Els serveis de neteja han detectat als darrers dies l’acumulació de residus al voltant dels contenidors, tot i estar buits.
“Dipositar de forma correcta els residus, no és només una qüestió estètica sinó també de salut pública de primer ordre, tant pel personal que buida els contenidors i neteja els nostres carrers, com per a la resta de la ciutadania que fa ús dels contenidors de la via pública”, ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, que ha demanat la col·laboració ciutadana. “Per això, fem una crida a la responsabilitat de la ciutadania perquè entre tots mantinguem l’illa neta”, hi ha subratllat, el conseller de Medi Ambient.
A més, davant la situació excepcional arran de la crisi sanitària, s’han tancat les següents
instal·lacions municipals: Centre de Descontaminació de Vehicles des Cap de Barbaria., Deixalleria Municipal del polígon industrial, Abocador de Residus no Perillosos des Cap de Barbaria per a l’aportació de residus de construcció i demolició, així com per les restes de poda i jardineria. El tancament es perllongarà, mentrestant duri la situació d’alarma.
Des de l’àrea de Medi Ambient es recorda que s’ha reforçat la neteja i desinfecció de les zones més concorregudes de les vies públiques i en especial al voltant de farmàcies, supermercats, establiments d’alimentació, entitats bancàries, etc.
Recomanacions per al tractament a domicili en cas de Covid-19
D’altra banda, el Consell de Formentera recorda les recomanacions indicades des del
Ministeri de Sanitat respecte al tractament dels fems a la llar.
En el cas de les llars sense positius ni en quarantena, la separació dels residus es
realitzarà com ve fent-se habitualment. Per tal de reduir al màxim la fracció que arriba les plantes de tractament, convé recordar que la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartó, vidre, envasos, orgànica, si escau), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a aquestes fraccions.
Finalment, recordem que els guants de làtex o nitril, emprats per fer la compra o altres usos no són envasos i, per tant, no han de dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc).
En els casos amb positius o en quarantena per Covid-19, segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic
(BOSSA 1) en un poal d’escombraries que s’ha de disposar a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.
La bossa de plàstic (BOSSA 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escombraries (BOSSA 2), on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.
La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus
domèstics a la bossa d’escombraries (BOSSA 3) corresponent a la galleda de fracció
resta. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament. Immediatament després, hem de fer una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons.
La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció rebuig (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció establerta en l’entitat local), i està totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l’entorn.