L’OAC ofereix tots els tràmits en l’oficina d’atenció virtual

148

El Consell de Formentera informa que davant la situació de crisi sanitària que estem vivint,
una de les primeres mesures preses va ser el tancament de l’atenció ciutadana presencial
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per tal d’evitar els desplaçaments de la població al
Consell Insular i minimitzar el contacte personal també entre i amb els treballadors.
En aquest sentit, la consellera de Noves Tecnologies, Vanessa Parellada, ha destacat que
“tots els tràmits que habitualment poden realitzar-se a l’OAC també es poden fer via
telemàtica a través de l’OVAC, l’oficina virtual d’atenció a la ciutadania,
https://ovac.conselldeformentera.cat”.
A més, per tal de facilitar a la ciutadania la realització dels tràmits via OVAC, s’han habilitat
els mitjans següents per donar resposta als dubtes i incidències que puguin sorgir:
– Correu electrònic: oac@conselldeformentera.cat
– WhatsApp: 687209618.
Així mateix, es manté el servei de la centraleta a través del telèfon 971321087,
incrementant l’horari d’atenció de l’OAC fins a les 20.30 h.