L’ocupació hotelera cau un 6% a Formentera a l’Agost

17

L’última enquesta d’ocupació hotelera que elabora la patronal pitiüsa (Fehif) posa de manifest que aquesta temporada turística està sent pràcticament igual a Eivissa respecte a 2018, mentre que a Formentera és on s’estan produint les caigudes més acusades. En aquest sentit, de maig al passat mes d’agost les Pitiüses van aconseguir en el seu conjunt un 85,99% d’ocupació de les places hoteleres, la qual cosa representa un 0,08% més que en 2018. En altres paraules, Eivissa i Formentera juntes han registrat pràcticament la mateixa ocupació que fa un any. No obstant això, per separat s’observa que Eivissa ha aconseguit un 86,98% d’ocupació de les seves places hoteleres, un 0,71% més que fa un any, enfront de Formentera, que ha registrat de maig a agost un 75,60%, un 6,18% menys que en el mateix període de 2018.
El mes d’agost, el considerat central de la temporada turística, Eivissa va aconseguir un 93,63% d’ocupació enfront del 93,04% del mateix mes de l’any passat, la qual cosa representa una millora del 0,6%. Formentera, per contra, va aconseguir un 90,85% d’ocupació en les seves places, un 2% menys que fa un any.