Medi Ambient obre 16 actes a quioscs del Parc Natural

89

El departament de Medi Ambient del Govern balear ha dut a terme, des del mes de juny, una campanya d’inspecció dels establiments del Parc Natural de ses Salines a Eivissa i Formentera amb motiu de la revisió i adequació al Pla Rector d’Usos i Gestió (PGRU) del Parc Natural.
En aquest sentit, i fins a la setmana passada, els agents mediambientals han aixecat un total de 16 actes a locals per diversos motius en l’entorn natural.

Entre ells, destaca l’emmagatzematge de subministraments en zona oberta no protegida; presència de pals amb banderes, antena i cartell de l’establiment que superen l’altura màxima de l’edificació; presència de recinte apartat de la instal·lació que conté dos grups electrògens sense sistema d’insonorització acústica, comprometent d’aquesta manera la qualitat ambiental; presència d’una furgoneta en la part posterior de la instal·lació que fa funció de nevera; presència de residus i matèria orgànica directament sobre el sòl o que els punts de recollida de residus no estan protegits, entre altres coses.

Així mateix, en una de les inspeccions es va detectar que s’estava abocant aigua de neteja «directament» sobre la duna, segons van informar des de la Conselleria de Medi Ambient, encara que no van especificar quin establiment ho feia.

Entorn natural
Una de les actes correspon al Beso Beach Formentera que, a conseqüència de la inspecció, l’agent mediambiental fa constar que l’establiment disposa d’elements visuals publicitaris diferents dels de l’entorn natural, com la instal·lació d’un banc a la platja amb publicitat del mateix local.

A més, en l’informe diu que presenta magatzematge de subministraments i de material (cadires) en zones obertes fora del recinte; disposa d’una caseta de fusta fixa en la part exterior de la terrassa i té un cartell en forma de ‘B‘ que sobrepassa l’altura màxima de l’edificació.

L’agent també es va adonar de la presència d’un total de 20 altaveus a la terrassa exterior (situada sobre la sorra), sis d’ells orientats cap a fora, encara que l’establiment va indicar que compten amb un limitador acústic.

D’altra banda, també s’ha constatat que la zona dunar annexa al recinte es troba ocupada per taules i altres elements.

Les actes obertes es remeten a la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat i, a partir del seu estudi, es decideix si s’inicia o no un expedient sancionador.