Més instal·lacions de plaques fotovoltaiques a quatre edificis públics

38

S’està portant a terme a l’Illa l’ampliació de la cobertura d’instal·lacions fotovoltaiques en diferents edificis públics, com ara el CEIP Sant Ferran de ses Roques, el Centre de Dia, l’edifici social Es Molí i les pistes de tenis i el Centre d’Esports Nàutics de la Savina.

Al CEIP Sant Ferran de ses Roques, l’obra ja està executada i s’ha fet una instal·lació a la coberta del col·legi que permetrà generar 33,79 kwp d’energia neta i que se suma a la ja existent d’una potència de 30,24 kwp.

Al Centre de Dia està a punt d’aprovar-se l’ampliació de la instal·lació actual, que passarà dels 25 kwp actuals a 125 kwp per donar una cobertura d’energia sostenible a l’edifici. En aquest projecte també hi ha previsió d’instal·lar algun punt de recàrrega de vehicles elèctrics al voltant dels edificis.

Pel que fa a l’edifici social Es Molí i les pistes de tenis, l’obra s’acaba d’executar i compta amb una potència de 16,79 kwp. També s’està executant la instal·lació del CENF, que generarà 13,08 kwp.

Es calcula que les noves instal·lacions, a ple rendiment, evitaran una emissió a l’atmosfera de prop de vuitanta tones de CO2.