Mesures del Govern per la fallida de Thomas Cook

60

El Govern balear ha presentat un document que recull un conjunt de mesures de caràcter autonòmic per pal·liar la situació creada a les Illes Balears arran de la fallida del majorista Thomas Cook i que complementaran les iniciatives que es desenvolupin a nivell estatal en el pla de xoc del Ministeri del ram.

La bateria de polítiques autonòmiques ha estat consensuada i presentada al Consolat de Mar entre el Govern, els quatre Consells insulars i els agents econòmics i socials, i recull actuacions en quatre eixos: el laboral, l’empresarial, la connectivitat entre les illes i amb l’exterior i la promoció turística.

La presidenta Armengol ha explicat que el principal objectiu ha estat “actuar amb celeritat” per tal de “tenir cura dels treballadors i treballadores que ara mateix pateixen una incertesa absoluta sobre el seu futur”. Per això ha remarcat que durant els darrers dies “s’ha tornat a demostrar que des de la unitat i el diàleg és la millor de solucionar problemes tan importants com aquest”.

Mesures laborals

Una de les principals mesures que es posaran en marxa s’inclou dins l’eix laboral i consisteix en la creació d’una línia d’ajudes de 500 euros mensuals fins a un màxim de quatre mesos per a aquelles persones treballadores de Thomas Cook que, davant la situació concursal de l’empresa, ni cobren el seu salari ni poden sol·licitar la prestació per atur.

Així mateix, s’estableix un programa d’incentius econòmics per fomentar la recol·locació destinat a empreses que contractin persones provinents de Thomas Cook.

La presidenta també ha recordat l’habilitació d’una línia telefònica d’atenció directa a treballadores i treballadors afectats que gestionarà el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i que anirà acompanyada d’un pla de suport on s’oferiran serveis d’orientació a dos punts específics d’atenció: l’oficina del SOIB de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i la seu de Thomas Cook a Palma.

Liquiditat de les empreses

A través de la Societat de Garantia Recíproca ISBA, el Govern obrirà una línia de crèditde fins a 10 milions d’euros a interès zero per a aquelles empreses que hagin patit un impacte en la seva liquiditat per la fallida del turoperador britànic.

El Govern també bonificarà l’Impost del Turisme Sostenible del tercer trimestre de l’any per afavorir la liquiditat de les empreses afectades. Aquesta bonificació serà del 100% sobre la quota tributària íntegra,i correspondrà exclusivament a  l’estada dels turistes provinents de Thomas Cook en el període juliol-setembre. Només serà aplicable a aquells establiments turístics amb clientela afectada directament per Thomas Cook, i queden fora els hotels del propi turoperador.

Connectivitat

D’altra banda, es desplegarà un programa de turisme social per fomentar la mobilitat entre residents de les Balears, orientat a persones majors de 55 anys, joves de rendes baixes i col·lectius vulnerables.

Així mateix, s’impulsaran campanyes de comarketing realitzades per l’AETIB que permetin consolidar rutes aèries ja existents, fomentar connexions de substitució de les línies que es puguin perdre i obrir nous enllaços a mercats estratègics.

Promoció dels Consells

Durant la reunió d’avui també s’ha tractat que els Consells Insulars establiran plans de xoc per fer front a la reducció de l’arribada de turistes. Les competències en matèria de promoció estan en mà dels consells insulars i són aquestes institucions les que desenvoluparan les estratègies corresponents.