Nova estació de conservació del gra per a la Cooperativa del Camp

12

El Consell de Formentera i la Cooperativa del Camp, han signat un acord de cessió d’ús temporal i gratuït per part del Consell en favor de la Cooperativa de l’Estació d’emmagatzematge i conservació de gra.
Aquesta estació que està compta amb 3 sitges d’una capacitat volumètrica de 45 m³ per cada sitja, i una tremuja de recepció a més d’un mecanisme de distribució de gra.
Cost del projecte
Les sitges i la tremuja, així com la seva instal·lació juntament amb el quadre elèctric per engegar la màquina de fred i per accionar l’elevador del gra a les sitges, han tengut un cost de 146.330,96 €. Cal recordar que aquest projecte per a reactivar l’activitat agrària de Formentera serà finançat al 80% pel fons LEADER i la resta pel Consell de Formentera.