Oberta la convocatòria de la beca d’investigació de 8.500 euros

28

L’àrea de Patrimoni del Consell de Formentera ha obert la convocatòria de la beca d’investigació que enguany està dotada amb 8.500 euros.
Les bases d’aquesta beca ja estan publicades al BOIB i es poden presentar els projectes a
la convocatòria fins al 25 de juny. L’objectiu d’aquesta beca és l’impuls de la investigació
científica a l’àmbit de Formentera en àrees temàtiques d’arts, humanitats i ciències socials.
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que “després d’onze anys i
l’impuls donat l’any passat amb l’increment de la dotació econòmica a 8.500 euros i la
qualitat dels treballs presentats, podem dir que es tracta d’una beca consolidada, a més
d’una oportunitat idònia per continuar aprofundint en el coneixement de la nostra illa”.
Una vegada finalitzat el termini de presentació, una comissió avaluadora formada per
diferents membres valorarà els projectes presentats d’acord amb l’interès científic, la
coherència i la metodologia, i els currículums dels investigadors. El treball d’investigació
objecte de la beca concedida s’haurà de realitzar dins el termini de dotze mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació de la concessió.
La passada edició va obtenir la beca d’investigació del Consell el projecte titulat
PaleoformenteraHistoria del paisaje y gestión de los recursos vegetales por parte de los
primeros pobladores de Formentera”. Els investigadors Pau Sureda i Jordi Revelles,
coordinadors d’aquest projecte, ja han començat a treballar aquest mes de maig amb
l’obtenció de seqüències sedimentàries de l’estany Pudent i l’estany des Peix per
reconstruir la seva història ambiental i climàtica.