Oberta la línia d’ajudes per a autònoms i petites empreses del Consell Insular

58

El Consell de Formentera ha presentat avui la línia d’ajudes de 630.000 euros que es
destina per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de
la covid-19 entre els treballadors autònoms i petites empreses de l’illa. Aquestes ajudes
són aportades a parts iguals pel Consell de Formentera (50 %) i el Govern de les Illes
Balears (50 %) varen sortir publicades ahir al BOIB i es poden sol·licitar des d’avui fins al
19 d’abril inclòs. La convocatòria té un import inicial de 300.000 euros, que s’ampliarà als
630.000 euros acordats inicialment entre Consell i Govern quan se signi el segon conveni i
s’aprovi la modificació pressupostària prevista per un ple extraordinari del Consell a
principi del mes d’abril.
La vicepresidenta del Consell, Ana Juan ha explicat que des del Consell “hem treballat conjuntament amb els empresaris de l’illa la destinació d’aquestes ajudes i les hem adaptat a les característiques i necessitats dels autònoms i professionals de l’illa”. Així, en el cas de
Formentera, al contrari que en altres llocs, les ajudes s’han ajustat a empreses d’un màxim
de deu treballadors. A més, Ana Juan ha destacat que aquestes ajudes van destinades “a
un ampli ventall d’empresaris de l’illa, des d’artesans, a negocis de turisme, restauració,
comerços, tallers, etc.”.
Per la seva part, Bartomeu Escandell ha remarcat que la convocatòria actual de 300.000
euros “s’ampliarà fins als 630.000 després que s’aprovi la modificació pressupostària en
un ple extraordinari amb l’objectiu d’arribar a quants més autònoms i empresaris de l’illa i
amb la major agilitat”.

Ajudes entre 1.500 i 7.000 euros
El Consell ha establert tres tipus d’ajudes. La primera és de 1.500 euros, a la qual poden
optar els autònoms dels mercats o parades que fan venda sense establiment i hagin estat
donats d’alta tres mesos com autònoms des del 14 de març de 2020 fins al gener de 2021;
la segona és de 2.500 euros per als sol·licitants que tenguin establiment i hagin estat
donats d’alta com a empresaris entre tres i sis mesos; i la tercera, de 3.500 euros, és per
als sol·licitants que hagin estat oberts sis mesos des de l’estat d’alarma. La quantia
màxima d’ajuda que pot rebre la persona física o jurídica privada sol·licitant serà en el
primer cas de 1.500 euros; en el segon cas, de 5.000 euros si el sol·licitant té dos
establiments; i en el tercer cas, de 7.000 euros, si el sol·licitant té dos establiments.

Requisits
Entre les condicions per sol·licitar les ajudes, els demandants han de tenir els centres de
treball i el domicili fiscal a l’illa de Formentera; han de tenir com a màxim deu treballadors
de mitjana anual; que no superin els 600.000 euros de facturació anual; tenir uns beneficis
declarats inferiors als 35.000 euros per l’any 2020 o haver sofert una minva en la
facturació del 35 % com a mínim en l’exercici de l’any 2020 respecte de l’any 2019. A més,
no podran optar a les ajudes d’aquesta convocatòria els sol·licitants que se’ls hagi
concedit l’ajuda de la convocatòria extraordinària per la covid-19 de juliol 2020.
Vint dies hàbils per demanar les ajudes en línia
Per facilitar l’accés a aquestes ajudes i resoldre qualsevol dubte, el Consell de Formentera
ha habilitat un servei d’informació i atenció a la ciutadania al número de telèfon 971 32 10
87. Les persones interessades tenen un termini de vint dies hàbils des de l’endemà de
la publicació al BOIB (és a dir, fins al 19 d’abril inclòs) per sol·licitar les ajudes a través de
l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC). A més, tota la informació i les bases també
es publicaran a la web del Consell de Formentera www.conselldeformentera.cat