Ofensiva contra la processionària del pi

37

El Consell de Formentera, recorda l’obligació que té la ciutadania d’informar sobre la presència de bosses de processionària del pi i de mantenir en condicions fitosanitàries els boscos de la seva propietat, d’acord amb el que preveu la llei.
Recentment, el servei de Sanitat Forestal ha realitzat tractaments aeris amb helicòpter específics per combatre la plaga de la processionària del pi amb l’agent biològic Bacillus thuringiensis.
El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha insistit en “la importància d’aquesta
mesura i en l’obligació que tenen els propietaris de retirar les bosses de processionària i que en cas de no poder fer-ho contacten amb la conselleria de Medi Ambient per sol·licitar assessorament”.
La propagació de la plaga a indrets de l’illa de Formentera no tractats durant els mesos
d’hivern es manifesta per l’aparició de fulles seques als extrems de les branques de pi i
l’agrupació d’erugues formant bosses de processionària del pi per combatre el fred. La
processionària del pi és un insecte defoliador -això és, que s’alimenta de fulles- que ataca
el pi blanc i que pot arribar a afectar-lo de manera greu si aquests atacs són molt intensos
i repetits o si els arbres es troben debilitats. Aquest fet s’ha de tenir ben present, ja que pot constituir un problema molt greu pels nostres pinars.
Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera i del Servei de Sanitat
Forestal del Govern de les Illes Balears, es recorda a la ciutadania que:
1. Han de comunicar a les administracions assenyalades la presència de processionària,
indicant la posició i el nombre de bosses. Es poden posar en coneixement del Consell
Insular de Formentera a través de l’APP Línia Verda, instància o presencialment a l’oficina
de l’àrea de Medi Ambient.
2. En els casos dels propietaris que tinguin pins afectats han de procedir a eliminar les
bosses.
3. El mètode més efectiu per l’eliminació de la plaga és tallar la bossa de la
processionària i cremar-la.
4. S’han de prendre les mesures d’autoprotecció necessàries per evitar que els per als
urticants de l’eruga puguin afectar a la persona que realitza la talla, com ara emprar roba
de màniga llarga, guants i ulleres de protecció.

5. Cal tenir present que en el moment de tallar la bossa es poden despendre pels
urticants i per l’acció del vent poden entrar en contacte amb la pell i produir erupcions i/o
reaccions al·lèrgiques, per la qual cosa es recomana tallar les bosses en contra de la
direcció del vent (a la persona que talla la bossa el vent l’ha de venir de l’esquena).
6. Les bosses tallades s’han de cremar a una zona allunyada de la massa boscosa per
minimitzar el risc d’incendi.
7. Les erugues també es poden eliminar esclafant-les per processos mecànics o bé
destruir-les mitjançant tirs d’escopeta. En aquest darrer cas s’ha de disposar de llicència
de caça, així com donar compliment a les Normes per les quals es fixen els períodes
hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixin per la temporada 2019/2020 a l’illa
de Formentera (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019).
Per més informació poden consultar el web de Sanitat Forestal a la següent adreça
electrònica: http://sanitatforestal.caib.es , o posar-se en contacte amb el servei de Sanitat
Forestal mitjançant telèfon 971 17 66 66 o el correu electrònic sanitatforestal@caib.es, o
bé amb l’Àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del Carrer
Mallorca, 15 (Baixos) de Sant Ferran de ses Roques, telefonant al 971 32 12 10 extensió 1
o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.