Posidònia de les platges per als pagesos

43

El Consell de Formentera, posa a disposició dels
pagesos la posidònia retirada de les platges de l’illa perquè puguin donar-li un nou ús, com
es feia tradicionalment, com a amidament en els camps de conreus, llits d’animals o com a
material aïllament als sostres de les cases pageses.

Els interessats es
poden adreçar a l’àrea de Medi Ambient per fer la petició o telefonar al 971321210 o
enviar un email a mediambient@conselldeformentera.cat .

El transport del material és
gratuït.
El Consell de Formentera està realitzant la retirada d’aquestes restes de posidònia en
coordinació amb Demarcació de Costes. “Són restes que s’han anat acumulant durant
l’hivern i especialment durant els darrers dies amb l’arribada dels temporals, a platges com
Cala Saona i a la zona des Ca Marí on els veïns ens han fet la petició de què la retirarem”,
segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera.
De moment, s’han estret 400 metres cúbics de posidònia. També s’ha garbejat les platges per retirar plàstics o altres restes de material
contaminant que arriba a les nostres platges durant l’hivern, per millorar la imatge de la
nostra illa per l’arribada de la temporada, però sobretot la situació mediambiental de
Formentera.