Premi al turisme sostenible de Formentera.eco

44

El Consell de Formentera ha rebut el premi a la millor iniciativa de turisme sostenible pel
projecte formentera.eco de regulació d’entrada de vehicles a l’illa. El conseller de Mobilitat,
Rafael González, fou l’encarregat de recollir la distinció en la gala d’entrega de la IV Nit del
Turisme, que es va celebrar ahir a la tarda a Menorca.
Segons ha explicat el conseller, “el projecte formentera.eco ha permès regular per primera
vegada l’entrada i circulació de vehicles a l’illa amb un objectiu clar: preservar el territori i la tranquil·litat a l’illa de formentera, evitant moments de saturació a la xarxa viària”.
Formentera.eco és un projecte que naix arran d’una petició ciutadana i que vol aconseguir
“una millor qualitat de vida per les formentereres i formenterers i que qualsevol persona
que visiti Formentera trobi l’illa que espera, ja sigui el mes de maig com el mes d’agost”,
segons ha detallat Rafael González.
El conseller ha assegurat que “aquest primer any de posada en marxa del projecte s’han
complert els objectius establerts i s’ha aconseguit baixar el nombre de vehicles que han
circulat en temporada alta a les carreteres de Formentera, mentre s’ha augmentat l’ús del
transport públic i la bicicleta”. “Aquest fet sumat a rebre distincions com aquesta, ens
encoratja a continuar amb aquesta línia de feina d’aquesta iniciativa pels pròxims anys”,
ha explicat el responsable de Mobilitat.

Aquest és el quart any consecutiu que projectes realitzats a Formentera reben el premi a
la millor iniciativa sostenible: Recuperació del camp de Formentera (2016), Save
Posidonia Project (2017), Posidonia maps (2018) i formentera.eco (2019). A la cerimònia
varen assistir la presidenta del Govern, Francina Armengol, el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, la presidenta del Consell de Menorca,
Susana Mora, i d’altres autoritats de la Comunitat.