Prohens aprovarà una nova llei turística amb participació de les institucions locals, reducció de burocràcia i aposta per la qualitat i la formació

104

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha comparegut avui matí a iniciativa pròpia davant la Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports del Parlament.
Repassant la situació actual, s’ha constatat l’increment de 115.000 places turístiques durant els darrers vuit anys, gairebé un 25% del total, i l’augment més significatiu de tota la història: “Sens dubte, aquest fet és el que ha suposat que en determinats moments, llocs i circumstàncies, es doni una situació de saturació”.

Quant a l’àmbit de Cultura, la Conselleria està treballant amb els diferents sectors per traçar les línies mestres de la legislatura: “El que he pogut veure fins ara és una insatisfacció generalitzat. De cara a la galeria aquests passats anys han estat pròspers, però el que hi ha a darrere els escenaris no és el mateix”.

Nova llei turística

Un dels punts centrals de la intervenció ha estat l’exposició de les claus de la nova llei turística, que seran de vital importància per tal de reconduir la situació actual de les illes, “per tal d’assegurar que el turisme a les Illes Balears no només sigui sostenible, sinó que també contribueixi al benestar i al futur de la nostra comunitat”.

El primer punt fa referència a mantenir allò que funciona: “L’anàlisi de la normativa històrica ens permet aprendre de les experiències passades i preservar el que ha funcionat en el passat”. Tot, en el context d’allò que és turístic i en plena coordinació amb els consells insulars i agents socials. Amb ells es preveu també la planificació i gestió del territori, “per garantir que les decisions tenguin en compte les necessitats locals i evitar l’oferta turística il·legal”.

La reducció de la càrrega burocràtica és un altre dels punts importants d’aquesta llei, amb la simplificació de procediments i una resposta més àgil i eficient a les demandes del sector turístic.

L’aposta per la qualitat permanent de l’oferta, en termes d’allotjament, serveis i experiència del visitant és l’objectiu últim d’aquesta nova normativa, així com la formació i la millora laboral, tot invertint en la capacitació del personal i en la millora de les seves condicions de treball.

Compromís amb la internacionalització de l’art

En matèria de Cultura, Bauzà ha marcat la visió de la Direcció General, que se centra en l’art, la col·laboració entre administracions públiques i les aliances publicoprivades. I ha afegit: “La internacionalització de l’art és un objectiu clar que contribueix a enfortir la identitat cultural”. Tot plegat es farà a través d’exposicions, esdeveniments i altres iniciatives, apropant l’art a la comunitat.

En aquest sentit, tres són els punts clau: la internacionalització de l’art a les illes, una programació estable a la Llotja i la Nit de l’Art i la potenciació de col·laboració entre administracions públiques i publicoprivada.

Suport econòmic als agents esportius

La cooperació institucional per a l’impuls de l’activitat física i l’esport és clau, ha assegurat Bauzà durant la compareixença, i un dels pilars d’aquesta visió és el suport econòmic als agents esportius a través de 14 línies de subvencions i patrocini que actualment estan en vigor, i que tenen marge de millora i ampliació.