15.8 C
Formentera
Diumenge, 28 maig 2023

¿Qui Som?

Formentera Ràdio, S.L. és una societat inscrita en el Registre Mercantil d'Eivissa Presentació: 1/51/142 Foli: 28 que té com a objectiu la prestació del servei de comunicacions audiovisuals, radiofòniques i televisives, de telecomunicacions i difusió.

En l'exercici de la seva activitat la societat desenvolupa el seu objecte amb ple respecte als principis de diversitat, pluralitat, igualtat, protecció i no discriminació de minories i persones amb discapacitat, drets dels menors i transversalitat de gènere.

Mitjançant les seves accions la societat vol promocionar la llengua i cultura pròpies de l'illa de Formentera, així com la de la resta de nacionalitats que viuen a l'illa.