Rècord de flamencs al Parc Natural de Ses Salines

25
Flamencs Foto: Maria Serra

L’equip tècnic del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera ha comptabilitzat, durant el setembre, 1.015 exemplars de flamencs (Phoenicopterus roseus) als estanys de les salines d’Eivissa. Aquest recompte s’ha convertit així en el més alt des que es van començar a registrar les poblacions d’aquesta au a l’espai natural protegit, el 1988.

És a les Pitiüses, sobretot als estanys d’es Cavallet i ses Salines, on es concentra gran part de la població d’aquesta espècie, la més abundant de les Illes Balears. La població hivernant d’aquesta au a les Balears, catalogada com d’interès especial en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i inclosa al Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, representa el 2% del total dels exemplars a l’Estat.

La concentració més gran d’exemplars es troba, a les zones humides de la Mediterrània, a finals d’estiu, després de l’època de nidificació. Tot i que al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera el flamenc és una au molt abundant, ni en aquest espai natural ni en altres de les Balears arriben a nidificar.

Els flamencs són animals filtradors i amb el bec comprimeixen i pressionen l’aigua per retenir-hi el contingut, que normalment són invertebrats aquàtics com l’Artèmia salina, i algues fito planctòniques, les responsables de la coloració rosa del plomatge dels exemplars adults.