Reducció del 50% de l’IBI a les llars amb energia solar

34

En una empenta més per a les energies renovables, el Consell de Formentera, ha aprovat en el darrer ple bonificar amb un 50%, l’impost sobre els béns immobles a les llars que tenguin instal·lats sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol.
En concret, hi haurà una bonificació del 40% de la quota de l’impost sobre béns
immobles, amb un màxim de 600 € i durant quatre anys, per a aquelles instal·lacions
existents i futures que produeixin 4 kW o més de potència acreditada per un certificat
d’instal·lador. Si a més les instal·lacions injecten l’excedent produït a la xarxa, la
bonificació serà del 50% de la quota de l’impost amb un màxim de 700 € durant quatre anys.
Tràmit d’instal·lació senzill
El Consell de Formentera també ha simplificat els tràmits per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l’objectiu d’agilitzar i fer més senzill que els ciutadans les puguin instal·lar a ca seua, segons ha afegit el conseller. La instal·lació de plaques captadores d’energia solar es pot fer amb només una comunicació prèvia, entregant tota la documentació a l’OAC o OVAC amb una antelació mínima d’un dia hàbil a l’inici de les obres. L’impost d’aquesta instal·lació també s’ha bonificat fins al 90%.
Empresa especialitzada
A Formentera una empresa especialitzada en energia solar, està fent moltes d’aquestes instal·lacions amb èxit i ofereixen un servei integral, d’assessorament, s’encarreguen de sol·licitar les subvencions i de la instal·lació i manteniment.
Es tracta de SolSulet i disposeu de més informació al seu Web, a on podeu demanar assessorament i pressupost.