Reforma de sa Capella de sa Tanca Vella

62

Ha sortit a licitació el projecte de restauració i reordenació de sa Capella de sa Tanca Vella i el seu entorn redactat per
l’arquitecte Marià Castelló.

Bellaombra Sa Tanca Vella que va ser reubicat al parc de davant l’institut

Al gener de 2021 ja es va retirar les tanques que delimitaven la zona.
Materials tradicionals i integració de l’entorn
El projecte, en línies generals, planteja la restauració de la capella: retirada de materials poc adequats (parts de referit amb ciment industrial) i substitució per materials tradicionals (morters de calç, pedra calcària i fusta). També es projecta alliberar el monument d’aquelles intervencions prèvies no originals, efectuades amb materials i sistemes constructius agressius amb l’edificació històrica; així com el seu entorn, per deixar-la sense urbanitzar i en alguns punts mostrant l’aflorament rocós original del sòl.
El projecte contempla també la urbanització en el perímetre de l’actual parcel·la, per fer de transició entre l’àrea més immediata del monument i la resta d’espai públic urbà.
El pressupost base de licitació de les obres és de 203.902,38 € IVA inclòs i el termini d’execució és de 6 mesos. El projecte ha obtingut finançament de fons europeus, per un import de 84.874 €, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea — Next Generation UE.