Retirada la passarel·la de s’estany des Peix per rebaixar-la 40 cm

115
La passarel·la ha set retirada aquest matí

Aquest matí han tengut lloc els treballs de retirada de la passarel·la dels pantalans de s’estany des peix a càrrec d’operaris de l’empresa Tragsa i un camió grua, per posteriorment tornar-la a col·locar 40 cm més baixa.
La plataforma que estava dins del projecte de regulació dels fondejos a s’estany des Peix, va provocar un enorme impacte visual un cop instal·lada amb 12 metres de llargària i 1,6 metres d’alçada. La presidenta del Consell, Ana Juan, va manifestar que aquesta infraestructura era “inassumible” i que es rebaixaria la seva alçada, fins a trobar una proposta més adient entorn del parc natural.
El Consell ha encarregat a l’empresa especialitzada Aister l’estudi de diverses opcions que permetin la connexió de la riba amb els pantalans amb una infraestructura més “integrada en el paisatge, amb menys impacte visual, però garantint el màxim de seguretat”, ha indicat Tur. Un cop rebudes aquestes opcions s’escollirà la que més s’hi avingui que quedarà instal·lada de manera definitiva.
El cap d’obra, Pablo Quesada, va explicar que la passarel·la que avui s’ha retirat és la que indica el projecte bàsic i “està dissenyada, tenint en compte el pitjor dels temporals i l’alçada màxima de les onades, de manera que permeti arribar fins a les barques de manera segura en aquestes circumstàncies”.