Reunió dels veïns de Ca Marí amb la presidenta del Consell

74
Membres de l'Associació de veïns des Ca Marí.

Fa alguns dies els explicàvem la constitució del grup de treball de l’Associació de Veïns des Ca Marí, amb els objectius de promoure la dotació de sanejament del nucli urbà, l’elaboració d’un pla urbanístic i millorar l’accessibilitat i l’aparcament públic de la zona.

Avui s’han reunit dos membres de l’Associació de veïns amb la presidenta Ana Juan i el conseller de territori, Rafael González per posar en comú les inquietuds veïnals.
Finalitzada la reunió, la presidenta, Ana Juan ha manifestat que “abordaran les qüestions plantejades de manera consensuada amb l’associació i les diferents àrees de l’administració local. Hem de treballar de la mà, també juntament amb altres administracions, per donar solucions i desenvolupar el sanejament i altres serveis essencials que necessiten els veïns i veïnes des Ca Marí”.