Sa Unió demana un servei d’inspecció de pesca

31

Sa Unió sol·licitarà en el pròxim ple ordinari de febrer que la institució procedeixi a la creació d’un Servei d’inspecció de Pesca de Formentera en el marc de les seves competències.
Amb aquesta proposta, Sa Unió trasllada a l’equip de govern insular la petició reiterada de
la Confraria de Pescadors de Formentera consistent en augmentar el control i la vigilància
tant a la mar com a terra després d’haver expressat el seu malestar per l’absència d’aquest
servei d’inspecció.
A més, Sa Unió reclamarà la signatura d’un conveni entre el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Formentera per procedir a la contractació d’un tècnic que pugui dur a terme les
esmentades tasques d’inspecció d’Ordenació Pesquera amb una dotació econòmica
suficient.
La coalició explica que des de la creació de el Consell de Formentera, aquesta institució no
disposa d’un servei d’inspecció pesquera a temps complet, el que impedeix la prestació
d’un servei eficaç en comparació del que presten altres administracions i cossos d’inspecció
i vigilància pesquera en limitar-se a unes poques sortides al cap de l’any.
Així mateix, recorda que el Govern de les Illes Balears té la competència en matèria
d’Ordenació Pesquera, responsable de la comercialització dels productes pesquers,
descàrrega, pesatge, transport i etiquetatge d’aquests; un servei que actualment l’executiu autonòmic no presta a l’illa pitiüsa.