Sa Unió lamenta el vot en contra de canviar les subvencions de paret de pedra seca

52

Sa Unió de Formentera PP- Compromís ha lamentat el rebuig del ple del
Consell a la seua proposta en matèria de parets de pedra seca, en la
qual demanaven que es tengui en compte la problemàtica en la seua
rehabilitació i construcció i per tant, l’adaptació de les bases de les
subvencions a la realitat actual dels materials disponibles i
professionals existents a Formentera. En aquest sentit, han recordat que
“actualment és complicat trobar pedra i lloses com antigament i també
“paredadors” professionals, fet pel qual moltes parets s’han hagut
d’adaptar a les circumstàncies actuals”.

La coalició també ha qüestionat l’oposició de l’equip de govern quant a
implementar mesures per aturar el descens de la ramaderia de petits
remugants a l’illa, així com a la posada en marxa d’un pla de
recuperació i potenciació del sector ramader.

D’altra banda, han mostrat la seua satisfacció per les propostes que sí que
han rebut suport unànime, com la millora del repartiment del gas butà i
la millora de les instal·lacions de l’arxiu històric i digitalització de
documents. En el cas del butà, proposta que s’ha tornat a presentar
quatre mesos després amb l’objectiu d’oferir un servei òptim i de
qualitat, han recordat que en les darreres setmanes s’han tornat a
repetir les deficiències en aquest servei, fet al qual s’ha d’afegir el
tancament de l’oficina as Ca Marí.

Quan a l’arxiu històric, a més de la millora esmentada, també s’ha
aprovat reclamar a l’arxiu d’Eivissa els documentes que tenen de
Formentera. Els consellers han recordat que “el nostre arxiu es troba
actualment en unes dependències del Consell amb espai reduït i les
circumstàncies requereixen un espai més ampli i òptim per a la seua
consulta”.

La coalició ha donat suport a la reclamació d’un pla de control de la
processionària del pi i la defensa del servei públic de Correus.