Salut controlarà la temperatura als passatgers que viatgin a Formentera a partir de demà

59

Professionals sanitaris de la Conselleria de Salut i Consum controlaran la temperatura als passatgers, transportistes i tripulació dels vaixells que facin el trajecte entre el port d’Eivissa i el port de La Savina de Formentera, illa que entrarà demà, dilluns 4 de maig, en la fase 1 de desescalada, tal com ha aprovat el Ministeri de Sanitat.

El procediment elaborat per Salut Pública preveu que, a partir de demà, les persones que es desplacin d’Eivissa a Formentera, a més d’emplenar el qüestionari de salut, en què han d’indicar si presenten símptomes compatibles amb la COVID-19, han de passar per un control electrònic de temperatura. El procediment estableix que les persones que presentin febre, no podran embarcar.

Les companyies navilieres s’encarregaran de distribuir entre els passatgers, abans de l’embarcament, el qüestionari de salut de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

Els passatgers estan obligats a emplenar de manera correcta el qüestionari de salut, que conté uns camps amb dades personals i preguntes tancades sobre els signes i la simptomatologia característics de la COVID-19, i es fan responsables de la veracitat de les dades.

Als passatgers que presentin símptomes, després d’una primera valoració o perquè així es determina a l’entrevista, se’ls ha de determinar si la simptomatologia és compatible o no amb la COVID-19. Si no ho és, el passatger serà tractat com a asimptomàtic.

Si els símptomes són compatibles amb el coronavirus, el passatger serà aïllat a una zona delimitada i custodiada per les forces de seguretat, on se li proporcionarà una mascareta quirúrgica. No podrà sortir de la zona, excepte amb autorització expressa del personal sanitari amb totes les mesures sanitàries necessàries i després que se l’informi de les mesures que ha de prendre.

Abans d’embarcar, es durà a terme la presa de temperatura de tots els passatgers, inclosa la tripulació, com a control d’accés i com a mesura complementària de seguretat. Els responsables del port facilitaran aquest equipament de manera que la presa es faci segons el protocol establert.

El passatger que presenti febre serà aïllat en una zona delimitada i custodiada per les forces de seguretat. No podrà sortir de la zona, llevat que sigui amb autorització expressa del personal sanitari. Se li facilitarà una mascareta i se li recomanarà aïllament domiciliari fins que se’n faci una valoració clínica. També se li donarà un fullet informatiu per a passatgers amb símptomes.

Cal recordar que els desplaçaments només estan permesos en determinades situacions; essencialment ho poden fer transportistes, treballadors i persones que s’han de desplaçar per raons sanitàries.

Estudi de prevalença

 

A més, durant les pròximes setmanes s’aprofitarà el trànsit de passatgers per realitzar un estudi de prevalença de la malaltia i es faran proves d’anticossos a tots els viatgers asimptomàtics i es donarà prioritat als que s’hi desplacen per primera vegada després del confinament. A les persones que donin positiu en IgM, se’ls facilitarà una mascareta, se’ls recomanarà aïllament domiciliari i se’ls derivarà per confirmar-ne el resultat mitjançant la prova PCR.

Els controls, els durà a terme un equip d’infermeres abans de la sortida de les embarcacions i atès que els resultats de les proves es demoren 15 minuts es recomana als viatgers que es presentin al port amb antelació.

Als passatgers asimptomàtics i a la tripulació que es desplacin d’Eivissa a Formentera l’equip sanitari disposat els farà proves analítiques ràpides d’acord amb les directrius sanitàries de cada moment i amb la Guia adaptada de l’ús de proves diagnòstiques del Servei de Salut.

El control sanitari dels transportistes es farà ben igual que el procediment per als passatgers i per a la tripulació pel que fa al qüestionari de salut. No obstant això, s’introdueixen dues especificitats, quant als resultats.

D’una banda, als transportistes que presentin símptomes lleus se’ls remetrà al Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la seva empresa, la qual els donarà les instruccions que han de seguir. A més, se’ls donaran recomanacions per evitar i/o minimitzar la propagació del virus. De l’altra, als transportistes que presentin símptomes greus se’ls aïllarà a la zona d’aïllament i se’ls informarà de les mesures que s’han de dur a terme.