Ses Illetes entre les zones més degradades del litoral mediterrani

98

Tècnics de la Societat d’Història Natural de Balears (SHNB) i del Obsam han recopilat tota la cartografia existent del litoral balear, han detectat els buits d’informació i les zones de millora i han realitzat una avaluació de l’estat de conservació dels hàbitats cartografiats.
El mapa final de cartografia de les illes ha inclòs un total de 55 hàbitats cartografiats en una superfície de 4.395,95 metres quadrats de llit marí, i s’ha centrat a analitzar informació de fons marins compresos entre els 0 i els 700 metres de profunditat.
Els tècnics han explicat que, si bé el litoral balear és dels millor conservats del Mediterrani, algunes zones de les illes es troben en un estat de degradació important, com succeeix en la badia de Fornells (Menorca) i en ses Illetes (Formentera).

Aquests fons marins s’han vist afectats principalment pels fondejos d’embarcacions, especialment sobre les prades de posidònia oceànica.