Simona Colzi estampa “La Memòria de les Fulles”

17

La nova exposició de Simona Colzi recull obres creades amb una tècnica poc habitual coneguda com a “estampació botànica” i que trasllada els tanins i pigments dels vegetals a les teles, convertint-les en art viu amb una integració total de la naturalesa de l’illa a l’obra.

Una de les obres de Simona Colzi

Les textures vives afloren sobre llenços en blanc i donen vida a peces úniques com ho fa la naturalesa. D’aquesta manera podem dir que la terra es trasllada directament a la tela.
El treball de Simona es trasllada tant a teles decoratives de diferents formats, però també a roba amb quimonos molt originals.
Es pot visitar a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell de Sant Francesc fins al 21 de Novembre en horari d’11 a 14 h i de 18.00 a 20.00 h.