Torna la Universitat Oberta per Majors a Formentera

52

El pròxim 31 de gener comença una nova edició del cicle de conferències de la Universitat Oberta per Majors (UOM) a Formentera. Aquest cicle, dirigit a gent des dels 50 anys en endavant, se celebra en diferents localitats de l’illa, Sant Francesc, Sant Ferran i el Pilar de la Mola, per afavorir la participació de les persones interessades.
La vicepresidenta primera del Consell, Ana Juan, ha animat a la població de l’illa “a partir
de cinquanta anys” a participar enguany en aquestes conferències “de temàtica molt interessant i variada pels formenterers i les formenteres i que compten amb la participació de destacats ponents”.
Calendari de conferències:
31 de gener (Sant Francesc) Agricultura ecològica: com podem controlar les plagues
i afavorir les abelles?, a càrrec de la doctora Mar Leza, professora del Departament de
Biologia de la UIB.
21 de febrer (Sant Ferran) Formentera: emigració i exili (segles XIX-XX), a càrrec del
doctor Santiago Colomar, professor de l’IES Marc Ferrer.
13 de març (Sant Francesc) Història de Formentera: de l’any 550 a l’any 1750, a càrrec del doctor Antoni Ferrer Abárzuza, historiador i investigador.
3 d’abril (Sant Ferran) Desxifrant el codi secret de les malalties, a càrrec de la doctora
Cassandra Riera, professora d’educació secundària.
24 d’abril (la Mola) La Mola: notes de l’edat moderna i contemporània, a càrrec del
senyor Felip Cirer, filòleg i director de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.
8 de maig (Sant Francesc) Estampes d’un any i d’un temps, a càrrec del senyor Antoni
Marí, Rota, mestre jubilat.
22 de maig (Sant Ferran) Llinatges de Formentera i procedència, a càrrec del senyor
Joan Albert Ribas, filòleg.
22 de maig de 2019 Cloenda del cicle, a les 17 hores (Sant Ferran).
Les conferències se celebren en el club de jubilats i pensionistes de Sant Francesc en el
centre social dels majors de Sant Ferran i en la Casa del Poble de la Mola; totes les
xerrades començaran a les 17 hores.