UGT denuncia la vulneració de la llei d’incompatibilitats per part del Consell

173

Segons el sindicat la conselleria de joventut i noves tecnologies, va contractar una feina a un treballador de l’àrea de noves tecnologies que es troba en situació d’excedència. En una nota de premsa, UGT Formentera denuncia que “La consellera de l’àrea era coneixedora de la incompatibilitat i així i tot va encarregar el treball, el va confirmar i va ordenar el seu pagament”.
La feina encarregada, segons especifica la factura són “canvis de configuració en calent del sistema de xarxes i troncal. Es contracten els serveis d’especialistes per donar suport al personal de l’àrea de tecnologies de la informació i la comunicació” i l’import és de 3.484.80 euros.
El sindicat exigeix una disculpa immediata per aquestes actuacions i l’obertura immediata d’un expedient informatiu per conèixer de manera exhaustiva els processos de contractació i encàrrec. També demana que es posi en coneixement de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears; de l’oficina de Transparència de la CAIB i de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. UGT anuncia que es reserva el dret de prendre les accions que consideri oportunes si no se soluciona aquesta “greu situació”.