Una junta gestionarà el SD Formentera

31

L’assemblea general de socis de la SD Formentera, reunida en sessió extraordinària avui
diumenge 22 de desembre de 2019 ha decidit acceptar la dimissió del president del Club, Xicu Ferrer, i dels membres de la seva junta directiva.
Així mateix, l’assemblea ha elegit la nova junta gestora del club que estarà presidida per Maria Bixquert amb els objectius de:
– Fer un estat actualitzat dels comptes de l’entitat.
– Garantir el funcionament del club.
– Servir de pont fins a la convocatòria d’eleccions.
La nova junta gestora es reunirà demà dilluns 23 de desembre a les 19.30, per començar a
treballar pel present i el futur del club.
Els altres membres de la junta que acompanyen a la presidenta són: Miquel Roig, Toni Ferrer, M.Rosa Ortiz, Francisco Peralta, Israel Garcia, Emili Campillo, Jaume Ferrer, Felip Portas, Vicent Mayans, Sebastià Ferragut, Toni Roig i Juanjo Marí.