Una sentència dóna la raó al Consell en el model de selecció de personal interí

46

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Palma ha desestimat per «no tenir cap fonament legal» el recurs contenciós administratiu interposat per UGT l’any 2018 al model de selecció del personal interí utilitzat pel Consell de Formentera, segons ha informat la institució insular.
La sentència del jutge Pedro Antonio Mas Cladera valida els processos de selecció d’interins denunciats pel Sindicat, i qualifica «d’àgil, conforme als principis constitucionals i adequats a les necessitats de l’illa».

El contenciós presentat es referia en concret a dos procediments de selecció de personal tècnic, encara que els efectes de la sentència són extensius a totes les convocatòries realitzades amb els mateixos criteris durant la passada legislatura.
L’objectiu d’UGT era fer aplicar als funcionaris interins la regulació prevista per als funcionaris de carrera, el que hagués obligat a fer que tots els membres del tribunal de selecció fossin funcionaris de carrera.
Els serveis jurídics del Consell han informat que la demanda, de prosperar hagués tingut greus conseqüències, en comptar el Consell de Formentera amb pocs funcionaris de carrera, per completar la majoria de tribunals de selecció s’hagués hagut de demanar auxili a les altres illes, perdent autonomia i comportant això més despeses per a desplaçaments i més barreres per avaluar coneixements relacionats amb la realitat de l’illa i la institució.

El jutge ha atès a aquestes particularitats i disposa que Formentera «té unes peculiaritats i particularitats que no poden desconèixer-se» i que «la necessària agilitat en els procediments selectius, unida a la configuració del personal del propi del Consell Insular (amb escasses dotacions de funcionaris de carrera) condicionen la conformació dels tribunals de selecció».

Per la seva banda, UGT ha manifestat a Formentera Ràdio el seu respecte per la sentència, però atenent a que els seus serveis jurídics si que veuen fonament legal per a presentar un recurs, ja l’han presentat.