Verderols i raors pescats il·legalment a la Reserva Marina dels Freus

64
Foto: José Arribas

Inspectors i guardapesques del Servei de Recursos Marins, dependent de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, han interposat, en el que portem de 2020, un total de 15 denúncies per capturar verderols i raors fora de la temporada de pesca. En tots els casos, les captures han estat decomissades i donades a centres benèfics o destruïdes in situ.

La majoria de les actes d’infracció aixecades per la captura de verderols s’han produït en la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera, encara que també s’han produït captures il·legals a la resta de reserves marines de Balears. Entre els motius de les denúncies, es troben l’incompliment de la talla mínima exigida, la pesca durant la temporada de veda o en zones no permeses.

Quant a les denúncies relatives a les captures de raors, la causa majoritària d’aquestes és haver pescat en zones on no està permès.

La Direcció General de Pesca i Medi Marí és l’encarregada de tramitar aquestes denúncies. Segons la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, pescar fora de les zones permeses o fora de temporada es considera una infracció greu i es pot sancionar amb fins a 30.000 euros.