VÍDEO: La Posidònia retirada torna a les platges

74

L’àrea de Medi Ambient està tornant part de la posidònia retirada durant la temporada d’estiu. Els treballs de devolució s’han fet a les platges de ses Illetes, es Cavall d’en Borràs i es Pujols.
Segons ha explicat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, la devolució de les restes de
posidònia a l’aigua té una doble funció, “per una banda, la de protegir les platges de
l’erosió dels temporals d’hivern, i d’altra també es retorna l’arena que s’havia extret de
forma accidental durant la retirada de posidònia al principi de temporada”.
La retirada de la posidònia de les platges, segons estableix la normativa, s’ha de fer a
partir de l’1 de maig, si bé la normativa del Parc natural de ses Salines és més restrictiva i
no ho permet abans del 15 de maig. El conseller ha incidit en “la importància de seguir el
protocol de bones pràctiques de retirada de posidònia per garantir la conservació de les
nostres platges i protegir-les de l’erosió” i ha insistit que “la presència de posidònia a les
nostres platges no vol dir que estiguin brutes, sinó que són un símptoma de la qualitat i
bon estat de salut de les nostres aigües”.
Cal recordar que la posidònia retirada de les platges es posa a disposició de la ciutadania
perquè la puguin destinar als usos tradicionals com adobar els camps de conreu i per llit
d’animals, entres d’altres.