Vuit artesans aspiren a les cartes d’artesania de Formentera

131
Un aspirant a Mestre Artesà en joieria.

Aquesta setmana, s’estan portant a terme els exàmens per obtenir les cartes d’artesania. En total, són set els aspirants dels oficis de joieria, bijuteria, passamaneria, fusteria i decoració d’objectes, i un altre s’examina per obtenir el títol de Mestre Artesà en joieria. L’última vegada que es va celebrar aquest examen va ser el 2017.
Examen i coneixements

Aspirant a artesà de fusteria i decoració

Una representació de la ponència tècnica d’artesania formada per tècnics del Consell i mestres artesans passa per cadascun dels tallers de les persones que han sol·licitat la carta. En aquests tallers cada examinand ha de realitzar el producte pel qual es vol especialitzar, mentre els membres del tribunal observen els mètodes de treball i fan preguntes pràctiques sobre la tècnica i el procés d’elaboració.
La visita té una durada d’uns 20-25 minuts aproximadament i les persones aspirants han de tenir coneixements dels temaris base, depenent de si s’opta al títol d’artesà o de mestre artesà, com ara nocions bàsiques de l’ofici artesà, eines, utillatge i maquinària propis de l’ofici, origen dels materials utilitzats, procés, preparació, manipulació, elaboració i acabat, o seguretat i higiene pròpies de l’ofici, entre altres.
Per fer l’examen de la carta d’artesà s’exigeix un mínim d’un any d’experiència laboral al sector de l’ofici, i per obtenir la carta de mestre artesà s’exigeixen deu anys. Els oficis a què opten els examinands han d’estar compresos al ROA (Repertori d’Oficis Artesans) del Consell de Formentera. En l’actualitat, a Formentera hi ha prop de seixanta artesans amb carta, deu mestres artesans i quatre mestres artesans honorífics.